Библиотека лого


Јавна општинска установа

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ ПРИЛЕП

 

15.05.2019 год.

Годишен план за јавни набавки
Изменет Годишен план за јавни набавки


14.03.2019 год.

Завршна сметка за 2018 год.
Завршна сметка за 2018


28.01.2019 год.

ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП ОБЈАВУВА  ЈАВЕН  ОГЛАС за вработување на 1 (едно) лице на неопределено време.
Оглас 

 

 

 

ПОЧИТУВАНИ
Веб страната на библиотеката се преуредува.
Ви благодариме на разбирањето и на довербата што ни ја давате.

Градска библиотека „Борка Талески“


Булевар „Гоце Делчев“ бб
7500 Прилеп
Тел:
048 424 344
048 420 066


Види ја ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп на поголема карта

Контактирајте со нас:Внеси го текстот или бројот во полето подолу

Сите права ги задржува ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп
Copyright © 2019 www.biblioprilep.org.mk