Библиотека лого


Јавна општинска установа

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ ПРИЛЕП

ПОЧИТУВАНИ
Веб страната на библиотеката се преуредува.
Ви благодариме на разбирањето и на довербата што ни ја давате.

Градска библиотека „Борка Талески“


Булевар „Гоце Делчев“ бб
7500 Прилеп
Тел:
048 424 344
048 420 066


Види ја ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп на поголема карта

Контактирајте со нас:Внеси го текстот или бројот во полето подолу

Сите права ги задржува ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп
Copyright © 2018 www.biblioprilep.org.mk